Centralservice i Osby AB

Kundinformation
Förnamn  
Efternamn  
Adress  
Postnr  
Ort  
Mobil nr.  
Telefon
E-post  
  
Produktinformation
Märke  
Produkt typ  
Modell  
Serienummer
Produkt nr./Art nr.
Inköpsdatumet
[Default]
Butik
Kvitto nr.

Feilbeskrivelse 
 
servicevilkor

Servicevilkor

Reklamation från privatpersoner

Det är gällande konsumentköplag som ligger till grund om inte säljaren givit utvidgad garanti (utöver konsumentköplagens regler). Reklamation omfattar fabrikationsfel och materialfel under förutsättning att produkten är placerat, installerat och används enligt produktens bruksanvisning. Inköpsdatum och att produkten är köpt i Sverige/Danmark måste kunna dokumenteras genom uppvisande av kvitto. Saknad dokumentation eller att produktfel som inte beror på material eller fabrikationsfel anses som ett betalbart serviceuppdrag som kund får betala. Detsamma gäller om produktfelet kommer av utanförliggande orsak (exempelvis skador orsakat av stora spänningsvariationer från el-leverantör).


Reklamation från näringsverksamhet

Här tillämpas gällande köplag och eventuella givna produktgarantier (om detta finns i tillägg)